Čižice 142, 332 09 Čižice, Plzeň-jih

Drobečková navigace

Úvod > Produkty > Čistírny odpadních vod > Stavba ČOV

Stavba ČOV

Stavební část

  • vybagrování stavební figury o průměru dolní podstavy 2500-3500 mm dle velikosti ČOV.
  • na upravené dno se zhutní vrstva ze štěrkopísku tl.150 mm. Na štěrkopískové dno doporučujeme provést podkladní beton o tloušťce cca 150-300 mm vyrovnaný do vodováhy a bez ostrých výstupků (druh betonu řeší projektant) včetně armovací sítě z důvodu zatížení betonovými stěnami, velikost podkladní desky min. 2200 až 3000 mm dle velikosti ČOV.
  • výškové osazení čistírny odpadních vod – hloubka výkopu (viz. nákres stavební připravenosti) závisí na hloubce uložení přítokové kanalizace pod terénem s ohledem na gravitační odtok vyčištěných vod do recipientu. Základní výška čistíren SC 20, SC 25 a SC 35 je 2350 mm, čistírna SC 50 je v základním provedení vysoká 2500 mm. Při uložení do větší hloubky je nutné přiobjednat nerezový nástavec, který se přesouvá přes základní plášť. Nástavec se připevní na místě dle potřebné celkové výšky. Maximální celková výška čistírny odpadních vod s nástavcem výšky 300mm činí 2050mm, s nástavcem 600mm činí 2350mm.
  • membránové dmychadlo typu AIR MAC o rozměrech cca 20x25x25 cm nebo vysokotlaký ventilátor typu Effepizeta o rozměrech cca 35x40x35 cm je nutné umístit mimo objekt ČOV nejlépe do garáže, sklepa, dřevěného přístřešku nebo zděného pilíře apod. Umístění zdroje stlačeného vzduchu je nutné provést s ohledem na hlučnost zařízení. Doporučená vzdálenost dmychadla od čistírny je do 15 m, v případě větší vzdálenosti nutno řešit s dodavatelem ČOV.
  • pro přívod stlačeného vzduchu do ČOV lze použít potrubí 1” PE nebo PPR u ČOV SC 20 až SC 35, potrubí 5/4”PE nebo PPR u ČOV SC 50. Potrubí stlačeného vzduchu od dmychadla do ČOV se zpravidla pokládá do společného výkopu s přívodní kanalizací. V případě mělkého uložení potrubí stlačeného vzduchu pod terénem je nutné provést vyspádování potrubí.
  • zapojená ČOV bude napuštěna vodou a okolní volný prostor zasypán jemným materiálem
  • Nádrž nesmí být umístěna v pojezdové zóně, v případě přitížení na terénu vozidly je nutno nádrž staticky zajistit obetonováním v souladu s ČSN 730035. Totéž platí v případu výskytu spodní vody.

Elektro část:

  • v místě plánovaného umístění membránové pumpy zásuvku 230 V dle platných norem.

Práce v rámci montáže ČOV:

  • usazení ČOV na betonovou desku (pro usazení je třeba zajistit skládací techniku), napojení přítokové a odtokové kanalizace (nátok i odtok do ČOV potrubí DN 150), v případě jiných průměrů je nutné provést zredukování, dále připojení potrubí stlačeného vzduchu od dmychadla do ČOV, seřízení vzduchu, naočkování kalem, zaškolení obsluhy

Při pokládání kanalizace je nutné důkladně hutnit materiál pod kanalizací zvláště v místě nátoku a odtoku z ČOV, popřípadě provést podložení nebo podbetonování kanalizace, aby nedošlo při sedání zeminy k vylomení potrubí z ČOV.

Kontaktovat pro další informace