Čižice 142, 332 09 Čižice, Plzeň-jih

Drobečková navigace

Úvod > Produkty > Čistírny odpadních vod > ČOV Stainless Cleaner

ČOV Stainless Cleaner

Podívejte se na stavební připravenost pro ČOV Stainless Cleaner

Použití ČOV

Nerezové biologické čistírny odpadních vod řady SC 4, 8, 12, 20, 25, 35 a 50 jsou určeny pro likvidaci nejmenších zdrojů splaškových vod, jako např. rodinné domky, chaty, chalupy,penziony, provozovny, školy apod. ČOV umožňují čištění odpadních vod ze sociálních
zařízení, koupelen, automatických praček, myček nádobí apod.

Technický popis

Čistírnu odpadních vod Stainless Cleaner tvoří nerezová válcová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory.

  • mechanické předčištění
  • denitrifikační prostor
  • aktivační – nitrifikační prostor
  • dosazovací nádrž

K zajištění provzdušňování, vnitřní cirkulace a míchání slouší vzduchová membránová pumpa popř. ventilátor. Zdroj tlakového vzduchu je umístěn mimo nádrž ČOV.

Materiál

Čistírna odpadních vod Stainless Cleaner je kompletně zhotovena z korozivzdorné oceli dle DIN 1.4301 určené pro přímý styk poživatinami. ČOV je vyrobena ze 100% recyklovatelného materiálu.

Montáž ČOV

Montáž čistírny odpadních vod je v ceně dodávky. Ze strany zákazníka se předpokládá vyhloubení stavební jámy, vybetonování podkladní desky, položení přívodní a odtokové kanalizace, zajištění výkopu pro vzduchovací potrubí od místa zdroje tlakového vzduchu k ČOV. Všechny tyto práce jsme schopni zprostředkovat. Více naleznete na stránce stavební připravenost pro ČOV.

Technologie ČOV Stainless Cleaner

Používaná technologie u ČOV Stainless Cleaner je založena na kontinuálním čištění odpadních vod směsnou kulturou mikroorganismů (aktivovaným kalem) za přítomnosti kyslíku dodávaného pneumatickou aerací. Odpadní voda přitéká nátokovým potrubím do prostoru mechanického přečištění – provzdušňovaného perforovaného koše, kde dochází ke smíšení s aktivovaným kalem a k oddělení biologicky nerozložitelných nečistot. Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká do hydraulicky míchaného prostoru denitrifikace, kde dochází k odstranění dusíkatého znečištění. Z denitrifikace suspenze aktivovaného kalu postupuje prostupem v dělící příčce do provzdušňovaného prostoru aktivace. V aktivační nádrži dochází k odstranění organického znečištění a nitrifikaci amoniakálního dusíku. Směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody dále natéká do vertikálně protékané dosazovací nádrže tvaru půlkužele, kde se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu. Vyčištěná voda odtéká přes pilový přeliv s nornou stěnou do odtokového potrubí.

TYP Počet Q BSK5 Rozměry ČOV Výška kanal. Hmotnost Příkon
 obyv. EO m3/d kg/d mm mm mm mm kg W
        D H Vp Vo    
4 2-6 0,6 0,3 1400 1800 1200 1100 130 60
8 7-10 1,2 0,5 1600 1800 1200 1100 150 70
12 11-15 1,8 0,7 2350 2350 1550 1450 190 80
20 16-22 3 1,2 2000 2350 1550 1450 250 230
25 23-29 3,8 1,5 2500 2350 1550 1300 350 500
35 30-39 5,3 2,1 2600 2350 1800 1550 400 550
50 40-55 7,5 3 2800 2500 2050 1800 610 750

Kontaktovat pro další informace